valkerij
Winter Aanbieding
streamer
streamer
streamer
streamer
streamer
streamer
streamer
streamer
streamer
 

Privacy

Algemeen:
Roofvogelboerderij.nl respecteert uw privacy en gaat uiterst zorgvuldig om met van u ontvangen persoonlijke gegevens. De door u achtergelaten persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen (de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verwerkt en opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

Gegevens:
Bij en/of na bezoek van deze site verwerkt en verzamelt Roofvogelboerderij.nl twee soorten gegevens:

Statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de Roofvogelboerderij.nl website (hieronder vallen o.a. gegevens over het aantal bezoekers van deze website, gegevens over welke pagina's bezocht worden en van welke websites bezoekers afkomstig zijn). Persoonlijke gegevens (waaronder contactgegevens zoals: naam, adres, woonplaats en e-mail adres) die u zelf op deze website aan Roofvogelboerderij.nl verstrekt heeft. Indien u aangeeft op de hoogte gebracht te willen worden van de diensten van Roofvogelboerderij.nl, kan Roofvogelboerderij.nl de door u opgegeven persoonlijke gegevens combineren met verzamelde statistische gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Doeleinden:
Roofvogelboerderij.nl verwerkt en verzamelt persoonlijke gegevens uitsluitend met het doel om u, op uw eigen verzoek, adequaat te kunnen informeren over de diensten van Roofvogelboerderij.nl. Statistische geanonimiseerde gegevens worden verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de Roofvogelboerderij.nl website en worden aangewend om de Roofvogelboerderij.nl website te optimaliseren. Roofvogelboerderij.nl verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor interne doeleinden en verstrekt geen van de van u ontvangen persoonlijke gegevens aan derden.

Beveiliging:
Roofvogelboerderij.nl heeft voldoende interne technische en organisatorische voorzieningen getroffen voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Alleen medewerkers van Roofvogelboerderij.nl die uw persoonlijke gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Op de Roofvogelboerderij.nl website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Roofvogelboerderij.nl zijn. Roofvogelboerderij.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

Aangezien Roofvogelboerderij.nl veel waarde hecht aan een duidelijk en transparant privacybeleid, zijn alle verbeteringen en aanvullingen op ons beleid zeer welkom. U kunt hiertoe een e-mail richten aan info@Roofvogelboerderij.nl.contact

Roofvogelboerderij
T +31 (0) 62 42 97 941
E info@roofvogelboerderij.nl

© 2013 - Roofvogelboerderij
Alle rechten voorbehouden
Voorwaarden | Disclaimer | Privacy

twittertwitter

›› Meer twitterberichten

Vind ons ook op

Officieel leuk