valkerij
Winter Aanbieding
streamer
streamer
streamer
streamer
streamer
streamer
streamer
streamer
streamer
 

Overlastbestrijding

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Vogeloverlast

Overlastveroorzakende vogels zijn voornamelijk duiven, meeuwen en kraaiachtigen. Hun uitwerpselen zijn een smerig verschijnsel op trottoirs, muren en vensterbanken. Deze uitwerpselen veroorzaken aanzienlijke schade aan natuursteen, goten, daken en verf- en metselwerk. Waar we minder vaak aan denken, is dat vogels en vogelpoep ook ziektes overbrengen.
Vogels brengen namelijk ziektes over waar we ons vaak niet van bewust zijn zoals virussen, bacteriën en andere micro-organismen die via de uitwerpselen worden meegevoerd.
De Valkeniers van de Roofvogelboerderij zijn gespecialiseerd in het bestrijden van juist deze vogeloverlast.

Oplossing

Wilt u vrijblijvend informatie aanvragen over onze diensten of wilt u graag een nauwkeurige analyse van uw probleem zodat wij een passende en adequate oplossing kunnen vinden neem dan contact op via info@roofvogelboerderij.nl

Duiven

Eén duif vervuilt zijn omgeving met ca. 14 kg uitwerpselen per jaar. Ze kunnen gastheer zijn van allerlei parasieten zoals mijten, teken, vlooien, vogelwandluizen, veerluizen etc. De nestfauna omvat insecten waaronder motten, vliegen, kevers, mijten, zilvervisjes en stofluizen. Veelal gaat het bij deze vorm van overlast om verwilderde stads- en postduiven. De eigenschap van de stadsduif is namelijk dat deze steeds weer zal terugkeren naar uw duiventil, zijnde de bebouwing of het complex van uw organisatie. Dit is ook de reden dat duivenmelkers duiven houden, namelijk omdat ze steeds weer terugkeren. Een combinatie van diverse vangmethoden inclusief onze speciaal getrainde duiven-roofvogels zorgt ervoor dat uw duivenprobleem wordt opgelost.

Meeuwen

Meeuwen vervuilen niet alleen de omgeving met hun uitwerpselen ook kunnen broedende meeuwen op of rondom een bedrijf kunnen personeel en bezoekers op agressieve wijze aanvallen. Voor het bestrijden van meeuwenoverlast zijn ontheffingen nodig, de meeuw is namelijk een bescherme vogel. De Valkeniers van de Roofvogelboerderij kunnen u helpen deze ontheffing aan te vragen.

Kraaiachtigen

Kraaien, roeken en kauwen zorgen steeds meer voor overlast. Naast de vervuiling door uitwerpselen, veroorzaken deze vogels o.a. vaak schade op plekken waar afval wordt verwerkt of opgeslagen. De vogels houden zich vaak op in woonwijken waardoor ook auto's schade kunnen ondervinden. Een vaak gehoorde klacht is ook de geluidsoverlast die deze vogelsoorten kunnen maken.
Dit probleem kan op een effectieve en diervriendelijke manier worden opgelost.

Inzet Roofvogels

Verjagen met roofvogels is een effectieve methode, het bestrijdt op een ecologisch verantwoorde manier de overlast. Deze methode is zeer efficiënt maar zolang er voor de overlast veroorzakende vogels op de locatie de gelegenheid tot foerageren blijft zal herhaalde of permanente inzet van deze methode noodzakelijk blijven.

De dreiging van een natuurlijke vijand, zoals roofvogels, is voor overlast veroorzakende vogels vaak al voldoende om hun heil elders te gaan zoeken.
Overlast bestrijding met roofvogels vraagt echter meer techniek dan met een roofvogel rondwandelen of deze laten rondvliegen.
Mits op de juiste wijze ingezet en door frequente aanwezigheid zal de roofvogel een territorium opbouwen dat door de overlast veroorzakers wordt erkend.
De inzet van roofvogels kent vele voordelen zoals o.a:

•Milieuvriendelijk
•Ecologisch verantwoord
•Veilig en onschadelijk voor mensen, gebouwen etc.
•Geruisloos

---------

Wegvangen duiven met inloopkooien

De vangstmethode met inloopkooien is met ingang van 1 februari 2005 vrij van ontheffingen (zie nieuwe bepalingen Flora- en Faunawet).

Duivenwering

De duiven met ringen worden apart gezet en de valkenier meldt de ringcodes aan bij een database voor postduiven zodat de eigenaar zich kan melden en de duif ophalen. De zieke duiven worden geëuthanaseert. De nog gezonde duiven dienen als voedsel voor de roofvogels. Op deze wijze voorkomen we verspilling van fauna.

Volksgezondheid

Overlast veroorzakende vogels waaronder duiven brengen naast belangrijke schade aan gebouwen ook het risico van ziekten met zich mee. Het risico is afhankelijk van diverse omstandigheden zoals aantal vogels, duur van de aanwezigheid, type vervuiling/besmetting.

Hieronder een kort overzicht van mogelijke verontreiniging:

Ornithosis is een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psitacci. Besmetting via contact met vogeluitwerpselen en nestmateriaal. Deze bacteriën leven in de ingewanden van geïnfecteerde vogels en komen via de uitwerpselen en via oog en neusafscheiding naar buiten. Chlamydia psittaci kan via ademhaling of door aanraking met geïnfecteerde veren, karkassen, droge fecaliën of vogelnesten door mensen worden opgenomen.

Natuurlijk is ornithosis slechts een voorbeeld van de ziekten die door vogels waaronder duiven overgebracht kunnen worden. Vele andere bacteriën, virussen, schimmels, protozoën en ricketsiae zijn verantwoordelijk voor het veroorzaken van allergische- en infectieziekten bij mensen. Teken en mijten kunnen bijvoorbeeld vlekkenkoorts overbrengen, die veroorzaakt wordt door sommige ricketsiae.

Onderzoeken hebben aangetoond dat bepaalde bacteriesoorten zoals Salmonella, Listeria en Escherichia coli gevonden worden in vogeluitwerpselen. Deze kunnen acute maag- en darminfecties veroorzaken. Protozoën zoals Toxoplasma (veroorzaker van toxoplasmosis) en virussen zoals Paramyxovirus en Arhovirus (de veroorzakers van Newcastle Disease en hersenvliesontsteking) zijn ook aangetoond in vogeluitwerpselen.

De sporen van de bacterie Clostridium neoformans worden voornamelijk gevonden in duivenuitwerpselen in hoog gelegen nestplaatsen. Hystoplasmosis capsulatum komt voor in uitwerpselen op bevuilde, laaggelegen rustplaatsen.

De schimmelziekte Cryptococcosis (veroorzaker van Cryptococccus neoformans) en Histoplasmosis (veroorzaakt door de Hystoplasmosis capsulatum) worden ook in verband gebracht met vogeluitwerpselen en daarom als een belangrijke bedreiging van de volksgezondheid beschouwd. Beide ziekten kunnen de longen aantasten. Cryptococcocsis kan ook in het zenuwstelsel aantasten.contact

Roofvogelboerderij
T +31 (0) 62 42 97 941
E info@roofvogelboerderij.nl

© 2013 - Roofvogelboerderij
Alle rechten voorbehouden
Voorwaarden | Disclaimer | Privacy

twittertwitter

›› Meer twitterberichten

Vind ons ook op

Officieel leuk